Politika privatnosti

Trgovačko društvo LINOGRAD t.m.e.k.  d.o.o., Labin, obvezuje se na zaštitu vaših osobnih podataka. Politikom privatnosti definirano je kako će to postići. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Pravila privatnosti web stranice

Ovo je stranica sa pravilima o privatnosti („Pravila privatnosti“) za trgovačko društvo LINOGRAD t.m.e.k.  d.o.o. za web stranicu Društva na domeni http://linograd.hr//. Pravila privatnosti postavljaju naše politike vezane uz kolekciju, korištenje ili objavljivanje određenih osobnih identifikacijskih informacija („Osobne informacije“) a koje se tiču korištenja ove stranice. Vaše korištenje stranice znači da razumijete i prihvaćate pravila privatnosti. Ova pravila privatnosti su inkorporirana i dijelom su pravila korištenja i uvjeta web stranice LINOGRAD t.m.e.k. -a  d.o.o. u kojima se upravlja vašim korištenjem ove stranice, te će se smatrati dijelom pravila i uvjeta i činiti jedan unificirani dokument. Za izbjegavanje sumnje, ova pravila privatnosti se odnose na osobne informacije koje su skupljene kroz ovu web stranicu, ali ne i na izvan mrežne poslovne aktivnosti našeg Društva.

Pod kojim uvjetima skupljamo Vaše osobne podatke?

Osobni podaci

Kada nam pošaljete e-mail upit skupljamo vaše ime, adresu, broj telefona, email adresu i druge informacije bitne za vaš upit/zahtjev. Takve osobne informacije se čuvaju samo u razdoblju potrebnom za ispunjavanje vašeg upita/zahtjeva. Također ćemo možda prikupiti dodatne osobne podatke od vas kroz e-mail korespondenciju. Prikupljene informacije će biti minimalne i u onoj mjeri s kojima Društvo može kvalitetno odgovoriti na vaš upit/zahtjev. Ukoliko će biti potrebne dodatne informacije, dostavljanje tih informacije je dobrovoljno. Dodatne informacije ćemo zahtijevati samo u slučaju kako bismo mogli pružiti najkvalitetniji odgovor na vaš upit/zahtjev. Osjetljive informacije nisu prikupljane kroz ovu stranicu. Osjetljive informacije uključuju podatke vezane uz: rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Kada pružite osjetljive informacije to će se prihvatiti kao eksplicitni pristanak za korištenje tih informacija u svrhu za koje su dane.

 

Tehnički podaci

Kada posjećujete ovu stranicu, možemo skupljati tehničke podatke koji vas ne mogu samostalno identificirati po imenu. Ove informacije mogu uključivati vašu IP (Internet Protocol) adresu, koje ste stranice posjetili na našoj stranici, druge stranice koje ste posjetili na webu i koji Internet preglednik koristite za pregled stranica. Tehnički podaci se koriste za mjerenje i poboljšanje efektivnosti stranice, kao pomoć u dijagnozi problema sa našim serverima, za administraciju ove stranice, kako bi se vidjelo otkuda dolazi mrežni promet i kako bi identificirali naše korisnike po gruboj geografskoj disperziji. Također možemo skupljati druge identifikacijske informacije (koje nisu osobne prirode) kroz ovu stranicu, poput mjerenja aktivnosti korisnika i preferencija (također poznato i kao demografski ili profilni podaci). Trenutačno ne (ali zadržavamo pravo da u budućnosti postoji takva mogućnost) kombiniramo podatke opisane u ovom paragrafu sa osobnim podacima.

Koristimo li kolačiće („cookies“)?

Možemo koristiti kolačiće da sačuvamo i ponekad pratimo informacije o vama. Kolačići su male podatkovne datoteke koje se šalju vašem Internet pregledniku ili povezanom softveru od strane web servera i spremaju se na tvrdi disk vašeg računala. Kolačići spremaju gdje ste bili na stranici i što ste gledali. Radeći to, kolačići nam mogu omogućiti da povežu vaše korištenje web stranice sa vašim osobnim informacijama. Mnoge druge web stranice koriste kolačiće za slične i iste svrhe. Većina Internet preglednika se može namjestiti da vas obavijesti kada vam se pošalje kolačić i pružiti vam mogućnost da odbijete taj kolačić. Uz to, vaš Flash dodatak se može namjestiti da odbije ili briše Flash kolačiće. Odbijanje kolačića neće utjecati na vaše korištenje web stranice. Međutim, odbijanje kolačića vas može u pojedinim slučajevima spriječiti od korištenja ili negativno utjecati na prikaz ili funkcionalnost web stranice ili drugih područja ili mogućnosti web stranice.

Korištenje osobnih informacija

Koristimo osobne informacije skupljene na ovoj stranici za raznolike svrhe poslovanja. Primljene osobne informacije se koriste samo za specifične svrhe koje su navedene, osim gdje vi eksplicitno odaberete primanje drugih informacija od Društva. Prilikom zahtijevanja materijala ili traženja kontaktiranja s naše strane biti će opcija za zaprimanje drugih informacija koje bi vam mogle biti od interesa, na primjer:

  • Da odgovorimo na vaš upit/zahtjev koji ste poslali preko e-maila ili kontakt forme;
  • Da procesuiramo vaš zahtjev i pružimo vam zahtijevane materijale;
  • Kontaktirati vas kada zahtijevate daljnje informacije.

  

Dijelimo li vaše osobne informacije?

Možemo ugovoriti sa drugim pravnim ili fizičkim osobama da vam pruže usluge koje tražite od nas, a koje ste zatražili od nas preko ove web stranice ili naših poslovnih aktivnosti. Takvim pravnim ili fizičkim osobama će možda biti dan pristup vašim osobnim informacijama za njihovu upotrebu, a u vezi sa uslugama koje su tražene. Možda ćemo koristiti uslugu treće strane da razvija ili održava našu web stranicu, održava našu bazu podataka, služi kao sustav za slanje e-maila ili da pruža neke druge usluge za ovu web stranicu. U vezi s time, takve treće strane mogu pristupiti vašim osobnim informacijama radi korištenja u naše ime i u skladu sa ovim pravilima privatnosti. U slučaju prodaje, spajanja, konsolidacije, promjene vlasništva, transfera imovine, reorganizacije ili likvidacije našeg društva postoji mogućnost da ćemo transferirati, prodati ili dodijeliti vaše osobne informacije trećim stranama uključenima u takav navedeni događaj. S vremena na vrijeme, može se zahtijevati od nas da pružimo osobne informacije u slučaju sudskog naloga, policijske istrage, zakonske obaveze ili nekog drugog slučaja koji zahtjeva intervenciju od strane zakona. Također zadržavamo prava da prijavimo zakonskim institucijama i agencijama bilo kakve aktivnosti za koje mi, u dobroj vjeri, mislimo da su nezakonite. Također ćemo pružiti bilo kakve informacije vezane uz vas u slučaju potrebe regulatornih ili drugih zakonskih obaveza kako bi omogućili da ova web stranica funkcionira ili u slučaju potrebe branjenja naših prava ili prava naših korisnika ili ako ste uključeni (ili postoji osnovana sumnja da ste uključeni) u bilo kakve ilegalne ili štetne aktivnosti ček i bez sudskog naloga ili druge zakonske obveze. Možemo objaviti određene osobne informacije kada vjerujemo da je takva objava potrebna da zaštitimo naša prava, vlasništvo i našu sigurnost i sigurnost drugih.

 

Imate li izbora vezano uz korištenje vaših osobnih informacija?

Pristanak na obradu

Pružajući bilo kakve osobne podatke na web stranici u potpunosti razumijete i nedvosmisleno pristajete na transfer takvih osobnih informacija, skupljanje i obradu osobnih informacija unutar Republike Hrvatske, ali unutar opsega ove politike privatnosti.

Zaštita osobnih podataka djece

Ne prikupljamo, ne   koristimo i ne otkrivamo podatke s pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko interneta. Ukoliko ih dobijemo, NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke djece, a posebice ne bez izričite prethodne dozvole roditelja. NE omogućujemo djeci da, bez dopuštenja roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili nam zabraniti buduće sakupljanje i korištenje podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, LINOGRAD t.m.e.k.d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Sigurnost

Opće prihvaćeni tehnološki standardi i operativne sigurnosti su implementirani radi zaštite osobnih informacija od gubitka, zloupotrebe, promjene ili uništavanja. Svi partneri, zaposlenici i druge odgovorne osobe su dužne čuvati osobne podatke povjerljivima i samo autorizirano osoblje ima pristup ovim informacijama. Molimo vas da budete pažljivi kada šaljete osobne informacije nama preko e-maila. E-mail obično nije siguran način prijenosa informacija. Zbog otvorene prirode Interneta, ne možemo jamčiti da će bilo koja informacija spremljena na našim serverima ili poslana od nas ili od vas biti uvijek zaštićena od neautoriziranog pristupa. Koristeći ovu web stranicu, pokazujete da razumijete i slažete se te da pretpostavljate ove rizike. U malo vjerojatnoj situaciji kada vjerujemo da je sigurnost vaših osobnih podataka u našem posjedu ili kontroli kompromitirana, dužni smo vas obavijestiti o tome. Obavijestiti ćemo vas o tome u zakonski utvrđenom roku i u opsegu kojem je to moguće (ako imamo vašu e-mail adresu možda ćemo vas obavijestiti e-mailom).

Pristup i ispravak

Društvo ne preuzima odgovornost za potvrđivanje kontinuirane točnosti vaših osobnih informacija. Kada god je to praktično ostvarivo, ako nas obavijestite da vaše osobne informacije više nisu točne, potrebne korekcije će biti napravljene.

Treće strane

Nemamo kontrolu nad time koje informacije treće strane prate i/ili prikupljaju, i nemamo odgovornost i obvezu za bilo koje praćenje, prikupljanje podataka ili druge aktivnosti trećih strana.

Zahtjevi za korištenjem stranica od strane osoba sa prebivalištem u Hrvatskoj

Vi izjavljujete i jamčite da imate prebivalište na području Republike Hrvatske. Slažete se da će se hrvatski zakoni odnositi na ovu politiku privatnosti i vaše osobne informacije bez obzira na zakone koji su vezani uz izbor ili zakonski konflikt.

Koga možete kontaktirati ako imate pitanja ?

Molimo vas da nas kontaktirate preko Službenika za zaštitu osobnih podataka na navedene kontakt telefone ili emailom kako biste prijavili bilo kakvu znanje ili sumnju u kršenje privatnosti ili napade na privatnost ili kako biste predali pitanja ili prigovore vezane uz privatnost.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Tina Baskera
Kontakt telefon: 052 855-824
Adresa: Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin
E-mail: linograd@net.hr

 

Voditelj obrade

Voditelj obrade podataka koji skuplja informacije opisane u ovoj izjavi je trgovačko društvo LINOGRAD t.m.e.k. d.o.o. Osobne informacije koje skupimo neće biti transferirane drugim subjektima.

Da li će se ova pravila privatnosti mijenjati?

Ako nastupe promjene ili dodaci ovim navedenim pravilima o privatnosti, objaviti ćemo ju na ovom mjestu. Promjene i dodaci ovim pravilima privatnosti su efektivne kada su objavljene. Molimo vas da redovito gledate ovu web stranicu kako biste provjerili da li postoje neke promjene koje smo napravili na ovim pravilima o privatnosti.

Datum zadnje revizije pravila o privatnosti je: 25. svibanj 2018. godine.

Datum zadnjeg pregleda pravila o privatnosti: 15. listopad 2018. godine.