Kontakt

LINOGRAD t.m.e.k. d.o.o.
Poslovna zona Vinež 60652220 Labin, Hrvatska

tel: +385 52 855824
e-mail: linograd@net.hr

Direktor:
Eni Baškera Milohanić, oecc. (+385 98 698 533)

Tehnički ured:
Simon Franković, ing. građ. (+385 98 981 6974)
Vanja Milohanić, ing. građ. (+385 99 314 5460)

Računovodstvo, administracija i kadrovska služba:
Tina Baškera (+385 98 942 9744)

Registrirano na trgovačkom sudu u Rijeci - stalna služba u Pazinu
OIB: 20084916911


Temeljni kapital:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave:
Eni Baškera Milohanić, Vanja Milohanić

Broj IBAN računa:
HR37 2340009 1110276792